O projektu

Projekt Prevence.net je zaměřen na analýzy a studie monitoringu na základních a středních školách.
Nabízíme naprosto unikátní rešení, které spočívá v maximální automatizaci sběru a vyhodnocování dat. Námi speciálně vyvýjený informační systém umožnuje po kontrole dat (správnost, integrita, relevance) jejich následné vyhodnocení a to včetně různých typů grafů. Podle dosažených výsledků pak obdorný pracovník sepíše zprávu a výsledky prezentuje zadavateli.

Nabídka

Kromě monitoringu se však nabízíme mnoho dalších oblastí. Jendou z nich je i diskuzní fórum se zaměřením na několik cílových skupin.

Klienti

  • Základní školy
  • Střední školy
  • Odborná diskuze